Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Yarışmalar » -18 Liseler Arası Kısa Film Yarışması
-18 Liseler Arası Kısa Film Yarışması

-18 Liseler Arası Kısa Film Yarışması

 1. ULUSLARARASI FETHİYE FESTİVALİ

EKSİONSEKİZ FETHİYE LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. AMAÇ:

Uluslararası Fethiye Festivali, Kültür Sanat Günleri kapsamında  “Eksionsekiz Liselerarası Kısa Film Yarışması’nı aşağı da belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:

 1. Yaratıcı sanat dallarının başında gelen sinema filmi hazırlamak, öğrencilerin yaratıcı ruhunu geliştirmekte önemli bir unsurdur. Öğrencilerin olayları farklı açılardan görebilmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını teşvik etmek.
 2. Film çekimi mutlaka önceden çok ayrıntılı plan yapmayı gerektirir. Öğrencilerimize düşüncelerini planlayarak gerçekleştirmelerini öğrenmelerine katkı yapmak.
 3. Takım oluşturmadan asla bir film yapılamayacağından öğrencilerimize birlikte plan yaparak daha güzele ulaşma eğitimi vermek.
 4. Türk Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.
 5. Eğitim döneminde olan genç kuşağı teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek.

 

 1. KAPSAM:
 2. Eksionsekiz Liselerarası Kısa Film Yarışması 11. Uluslararası Fethiye Festivali Kültür Sanat Günleri kapsamında Muğla İli, Fethiye İlçesi sınırlarında yer alan resmi ve özel lise öğrencilerinin okulları adına katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.
 3. Yarışmaya, öğrencilerin okullarını temsilen sorumlu bir öğretmenin eşliğinde başvurulur.

 

 1. FİLİMLERİN KONUSU:
 2. Film konusu serbesttir ancak siyasi, dini mesajlar içeremez.
 3. Filmler ırk ayrılığı, şiddet kullanımını teşvik, çocuk istismarı, hayvan haklarına karşı düşünceleri destekleyemez.
 4. Genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
 2. Yarışmaya 2018-2019 öğretim yılı içinde çekilmiş filmler başvurabilir. Başvuru sahiplerinin filmi çektikleri tarihlerde lise öğrencisi olmaları gerekmektedir.
 3. Yarışmaya 15 (on beş) dakikadan uzun olmayan kısa filmler katılabilir.
 4. Yarışmaya okullarını temsilen katılacak öğrenci grupları, en az beş (5) kişiden oluşmalıdır.
 5. Tüm formatlarda yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.
 6. Filmler DVD formatında iki (2) ayrı kopya olarak gönderilir.
 7. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur.
 8. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, okul adı, yönetmen, oyuncular, senarist, kameraman isimleri ve filmin süresi yazılmalıdır.
 9. Yarışmaya katılan filmler, film afişleri ile birlikte teslim edilir.
 10. Okullar; değişik gurupların çekmesi koşulu ile birden fazla film ile yarışmaya katılabilirler.
 11. Yarışma neticelendikten sonra her katılımcı okul filmini veya filmlerini www.youtube.com adresine yükler. Açıklamada 10. Uluslararası Fethiye Festivali Kültür Sanat Günleri, okul adı ve filmin adı yazılır.

Son Teslim Tarihi: Yarışmaya katılacak filmler 20.Nisan.2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar  ulaştırılmalıdır.

 1. TESLİM ADRESİ:

Fethiye Rotary Kulübü

Atatürk Caddesi No:10, Fethiye

Telefon: 532 227 1612

Internet sayfası: www.fethiyefestival.com

 1. DEĞERLENDİRME:
 2. Filmlerin nihai değerlendirmesi Fethiye Uluslararası Kültür Sanat Günleri Komitesinin belirleyeceği “-18 Liselerarası Kısa Film Yarışması Seçici Kurulu” tarafından yapılacaktır.
 3. Seçici Kurul kararları kesindir.

 

06.ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:

 1. Yarışmaya katılan öğrencilere katılım belgesi ve okullarına da aldıkları dereceleri belirten kupaları verilir.
 2. Seçici Kurul isterse her dalda ayrıca mansiyon ödüller verebilir.

3.Seçilen filmler yerel sinemalarda gösterilebilir.

4.Yarışmaya katılan filmler içinden

 1. En iyi film,
 2. En iyi erkek oyuncu,
 3. En iyi kadın oyuncu,
 4. En iyi yönetmen,
 5. En iyi senaryo,
 6. En iyi kameraman

jüri tarafından belirlenecektir. Başarı belgeleri yarışma sonucunda kendilerine verilir.

 1. Yarışmaya katılan kısa filmlerin gösterimi ve ödül töreninin yeri, günü ve saati 11. Fethiye Festivali programında belirtilecektir.

 

07.GÖSTERİM HAKKI:

 1. Uluslararası Fethiye Festivali, Kültür Sanat Günleri Düzenleme Komitesi yarışmaya katılan filmlerin gösterim haklarına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca her hangi bir bedel ödenmez.
 2. Katılımcılar bunu kabul etmekle, telif haklarını Uluslararası Fethiye Festivali Kültür Sanat Günleri Düzenleme Komitesi’ne devretmemekte, kanuni haklarına sahip olmaya devam etmektedir. Ancak, filmlerin ek bir sözleşmeye gerek kalmaksızın, Uluslararası Fethiye Festivali Kültür Sanat Günleri Düzenleme Komitesi veya yetki vereceği firmalar / kuruluşlar tarafından internet ve gerçek ortamda ticari amaç gütmeden yayınına izin vermiş olmaktadırlar.

 

08.YÜRÜRLÜK:

 1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Fethiye Uluslararası Kültür Sanat Günleri Düzenleme Komitesi yetkilidir.
 2. Yarışmaya katılan okullar, Başvuru Formuna imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Yoruma kapalı.