Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar

Kategori Arşivi: Katılımcılar

Ali Öz

Foto?rafa 1979 y?l?nda elindeki k?s?tl? para ile edindi?i bir makine ve bir agrandizör ile ba?layan Ali Öz, Ankara Siyasal Bilgiler Bas?n Yay?n Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü Mezunudur. Onu bütün toplumsal eylemlerde, yürüyüşlerde fotoğraf için uygun gördüğü, en iyi açı için seçtiği uygunsuz bir yerde görmüşsünüzdür. Ya yürüyüşü objektife sığdırmak için kürsüye tırmanmıştır, ya bir duvarın tepesindedir. Ve parmağı deklanşörün ... Devamını Oku »

Ayşe Kilimci

1954’te ?zmir’de do?du. ?zmir K?z Lisesi’ni ve Ankara’da Sosyal Hizmetler Akademisi’ni bitirdi. Sosyal Hizmet Uzman? olarak çal??t?. Yazmaya küçük ya?larda ba?lad?. Çocukken yazdığı öykülerle iki kez yurtiçinde, bir kez de Hindistan’daki yarışmalarda birincilik kazandı. İlk öyküsü 1972’de Varlık dergisinde yayınlandı. Varlık, Türk Dili, Yansıma, Oluşum dergileriyle, Akşam ve Aydınlık gazetelerinde yayınlanan öyküleriyle adını duyurdu. 1976’da yayınlanan İlk kitabı “Yapma Çiçek ... Devamını Oku »

Banu Theis Baydur

Evli ve üç çocuk annesidir. 1966 y?l?ndan beri Almanya’da, 1977 y?l?ndan beri de Münih’de  ya?amaktad?r.2002 y?l?ndan bugüne dek ressam ve heykeltra? olarak çal??maktad?r. DOĞUM    31. 8 . 1947  İSTANBUL İLKOKUL  1953 – 1957  ŞİŞLİ ONDOKUZ MAYIS İLKOKULU LİSE 1957 – 1966 İSTANBUL ALMAN LİSESİ 1966 MEZUNİYET VE BERLİN SENATOSUNUN YABANCI KABİLİYETLİ ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ OTTO-BACH-BURSU 1961-1963 RESSAM VE HEYKELTRAŞ SENİYE ... Devamını Oku »

Başak Demir

1978 y?l?nda Tunceli’de do?du. 2001 y?l?nda Ankara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi, Radyo-TV-Sinema bölümünden mezun oldu. Türkiye’de bir süre gazeteci-muhabir olarak çalıştıktan sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitti. Köln Güzel Sanatlar Akademisindeki (Academy of Media Arts Cologne) sinema yönetmenliği ve senaryo yazarlığı alanındaki eğitimini 2007 yılında tamamladı. Bugüne kadar yaptığı belgesel ve kısa metrajlı filmleri bir çok uluslararası film festivallerinde gösterildi.  Şu anda Köln’de yaşamakta ve ilk ... Devamını Oku »

Bayram Candan

1964 y?l?nda Erzincan’da do?du. 1985 y?l?nda Trakya Üniversitesi Seramik Bölümü’den önlisans derecesini ald?ktan sonra 1990 y?l?nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü’de stüdyo ve atölyeler sorumlusu olarak heykel dersleri vermektedir. Sergiler: “Bu İşyerinde Grev Var”, Galeri Apel (2008) “Sayfalar”, Galeri Apel (2007) “Radikal Art: Ardından ... Devamını Oku »

Behiç Ak

Türk karikatürist, çocuk kitaplar? ve oyun yazar?, belgesel film yap?mc?s?.Behiç Ak, Y?ld?z Üniversitesi ve ?TÜ’de mimarl?k ö?renimi gördü. 1982’den beri karikatür çizmekte olan Behiç Ak, Cumhuriyet Gazetesi’nde “Kim Kime Dum Duma” adl? çizgi band? çizmektedir. Çocuk kitapları Türkiye, Almanya, Japonya ve Kore’de, karikatür bant kitapları Türkiye veAlmanya’da yayımlanmıştır. Karikatürleri Türkiye’nin birçok kentinin yanı sıra Hollanda, Almanya veİsviçre’de sergilenmiştir. Behiç Ak´ın ... Devamını Oku »

Dursun Özden

21 Ekim 1950’de Ni?de’nin Uluk??la ilçesi Beya??l Köyü’nde do?du. ?lkokulu köyünde, ortaokulu Uluk??la’da okudu. Ni?de Lisesi’ni bitirdi. ??letme ve jeodezi (haritac?l?k) e?itimi ald?. A.Ü. Bas?n-Halkla ?li?kileri bitirdi. Bulgaristan ?limler Akademisi Balkanlar Folklor Enstitüsü ve Bükre? Üniversitesi Grigore Kiazim Popülar Muzik Ara?t?rma Enstitüsü’nden diploma ald?. Dursun Özden’in ilk ?iiri 1970’de Kurtulu? Dergisi’nde yay?nland?. 1976 yılında Politika Gazetesi Kocaeli muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. ... Devamını Oku »

Genco Erkal

Türk tiyatro sanatç?s?. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra ?stanbul Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünü bitiren Genco Erkal 1959 y?l?ndan ba?layarak Türkiye’nin önemli özel tiyatro topluluklar?nda oyuncu ve yönetmen olarak çal??t?ktan sonra, 1969 y?l?nda, bugün de sanat yönetmeni oldu?u Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu. Gorki, Brecht, Sartre, Peter Weiss, Steinbeck, Havel,Tankred Dorst gibi yabanc? yazarlar?n yan? s?ra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nâz?m Hikmet, Can Yücel, Refik Erduran, Vas?f Öngören, Orhan Asena, Behiç Ak gibi Türk yazarlar?n oyunlar?n? yönetti. Roman, öykü, ?iir gibi de?i?ik türlerden ... Devamını Oku »

Gülsüm Cengiz

12.7.1949’da Isparta-Sütçüler’de do?du. 1966’da ?stanbul ?lkö?retmen okulu’nu bitirdi. 1966’dan 1980’e dek ö?retmenlik yapt?; 1980’deki askeri darbeden sonra mesle?inden ayr?larak yay?nc?l?k alan?nda çal??maya ba?lad?. Çeşitli yayınevlerinde ansiklopedi editörü, çocuk yayınları yönetmeni, yayın koordinatörü, sayfa sorumlusu olarak çalıştı. 1988’de arkadaşlarıyla birlikte Demet Yayıncılık’ı kurdu, yönetti. 1994’te Cumhuriyet Gazetesi’nde başladığı köşe yazarlığını Evrensel, Emek gazetelerinde sürdürdü. 1994’te TRT 1 İstanbul Radyosu’nda Kitaplı Dakikalar’ı ... Devamını Oku »

İlknur Güntürk Kalıpçı

?lknur Güntürk Kal?pç? 1953 y?l?nda ?stanbul’da do?du. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Co?rafya Fakültesi Felsefe Tarihi bölümünü bitirerek, ayn? bölümde Asistan olarak göreve ba?lad?. Daha sonra e?inin tayini nedeniyle meslek hayat?na lise Felsefe Grubu ö?retmeni olarak devam etti. Mudanya Lisesi’nde de Felsefe Grubu ö?retmeni olarak görev yapt?. 1985 y?l?nda Milli E?itim Bakanl???n?n düzenledi?i “Atatürkçülük” e?itimini ba?ar?yla tamamlayan Kal?pç?, o günden ... Devamını Oku »