Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2010

Kategori Arşivi: 2010

2010 Birincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Dalaman Tarım Açık Ceza İnfaz Hükümlüleri Akdeniz Bölgesinde, Mu?la iline ba?l? bir ilçe olan Dalaman, Köyce?iz, Ortaca ve Fethiye ilçeleri ile Denizli ili Çameli ilçesi aras?nda yer almaktad?r. Do?u, kuzey ve bat? kesimleri da?l?k, güneyi oval?kt?r. Fethiye Körfezine paralel uzanan bu da?lar?n etekleri geni?, yüksek kesimleri de i?ne yaprakl? a?açlardan olu?an ormanlarla kapl?d?r. Dalaman Ovas?, Türkiye’nin ve hatta dünyan?n en ... Devamını Oku »

2010 İkincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Çamura Can Veren Eller Yiten el sanatlar?m?zdan yöresel “Dont Destisi”ni aramak için k?sa bir yolculu?a ç?kmadan önce,  bir ara?t?rma yapt?k. ?kimiz de okuduklar?m?z kar??s?nda çok ?a??rd?k. Destinin, ilk yap?l??? hakk?nda kimse kesin bir bilgiye sahip de?ildi. Yüzy?llardan beri Dont Köyü “desti” sanat?yla u?ra?maktayd?. ?u an ise Dont Köyü’nde ( Yeni ad?yla Esenköy) bu sanat? devam ettiren çok az insan kalm??.Tükenmeye ... Devamını Oku »

2010 Üçüncülük Ödülü Kazanan Röportaj

Gelini Öldüren Ölüyor Mu? Güne?li bir pazar ö?leden sonras?nda ö?retmenimizi de alarak Kemer beldesine do?ru yola ç?kt?k. Daha önceden haberle?ti?imiz Seydiler köyü muhtar? Mehmet Güven ile Kemer’de çar??n?n içinde bulu?tuk. Mehmet Bey; otuz be? ya?lar?nda, alçakgönüllü, köyü için bir ?eyler yapmaya çal??an ve bir el sanat?n?n yok olmamas? için çaba gösteren biri. Mehmet Bey, önce köyü gezelim, dedi. Bunun üzerine ... Devamını Oku »