Pazar,20,Ocak,2019
Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar » Selahattin Dilidüzgün

Selahattin Dilidüzgün

s_dilidzgn

1960 y?l?nda Bursa’da do?an Selahattin Dilidüzgün, ilk ve ortaö?renimini Bursa ve Almanya’da tamamlad?. 1985 y?l?nda Bursa Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesi Almanca Ö?retmenli?i program?ndan mezun oldu. Ayn? y?l ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili E?itimi Bilim Dal?’nda ba?lad??? yüksek lisans çal?smas?n?, 1994’te tamamlad??? “Yaz?n E?itiminde Çocuk ve Gençlik Yaz?n?” ba?l?kl? doktora çal??mas? izledi. Türkçe E?itim bilim dal?nda doçent olduktan sonra ?stanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Fakültesi Türkçe E?itimi Bölümü Ba?kanl???’na getirildi. Halen ayn? fakültenin dekan yard?mc?l???n? sürdürmektedir.

Dilidüzgün’ün çalışmaları arasında edebiyat eğitiminde kuram ve uygulamalar, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin yetiştirilmesi, çocuk edebiyatı gibi konular ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Halen edebiyat öğretim yöntemleri, Türkçe öğretiminde çocuk kitaplarının kullanım alanları, okuma davranışı ve çocuk gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Almanca’dan Türkçe’ye pek çok kitap çeviren Dilidüzgün’ün ayrıca, “Çağdaş Çocuk Yazını – Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım” ile “İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları” adlı kitapları bulunmaktadır. Doç. Dr. Sedat Sever’le birlikte “Okulöncesi Öğretmenliği Programı için Çocuk Edebiyatı” adlı bir ders kitabı da hazırlamıştır.

Cevapla