Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar » Şükran Dilidüzgün

Şükran Dilidüzgün

dilidzgn

1965 Bursa do?umlu ?ükran Dilidüzgün, ilkö?retimi 1971-1979 y?llar? aras?nda  Bursa’da Muradiye ?lkokulu ve Muradiye Ortaokulu’nda, lise ö?renimini ise 1979-1983 y?llar? aras?nda Bursa Tophane Teknik Lisesi, Makine Teknisyenli?i bölümünde tamamlad?ktan sonra 1983 y?l?nda Uluda? Üniversitesi, ?ngiliz Dili E?itimi Anabilim Dal?’nda lisans e?itimine ba?lam??t?r. 1988 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi, Yabanc? Diller Bölümü’nde ?ngilizce okutman? olarak göreve ba?layan ara?t?rmac? halen ayn? kurumda çal??maktad?r.

Lisans eğitiminden sonra 1992-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dalı’nda, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinler” başlıklı yüksek lisans tezini vererek yüksek lisansını tamamlayan Şükran Dilidüzgün, 2003-2008 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda, “Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım” adlı doktora tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Çalışmaları arasında metindilbilim ve Türkçe öğretimi, edebiyat öğretimi, Türkçe öğretimi gibi konular ağırlıklı olarak yer alır.

Cevapla