Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar » Tevfik Taş

Tevfik Taş

tevfikta

Erzincan Çay?rl?’n?n ku? uçar ama kervan geçmez köyü olan Ördekhac?’da 1962’de do?du. Bütün Dersimli’ler gibi, onun dedeleri de Horasan’dan sökün ettiklerini söylerler. ?iir yazmas?na gurbetçi babas?n?n ?stanbul’dan getirdi?i bir radyo sebep oldu. (?TÜ ö?rencilerinin deney amac?yla yap?p Tahsin ustaya satt?klar? radyo ?stanbul’da iyi çekiyor. Ama Ördekhac?’da, da?lar?n aras?nda bir h???rt? kutusu.) Bu sat?rlar?n yazar?, bu h???rt?lardan ötürü, yar?s?n? anlayamad??? türkülerin üstünü tamamlay?p köyün k?zlar?na ö?retiyordu. Ömrünce ald??? en güzel telifler, bu ?iirlere ödenmi?tir. Türkü ö?retti?i k?zlardan öpücük ya da bakkal Elbeyi’den akide ?ekeri almak için yumurta. ?imdi burada sayamayaca?? kadar çok i?te çal??t?. 1970’lerin sonunda Halk?n Kurtulu?u ve Özgürlük gazetelerine küçük semt ve fabrika haberleri toplayarak ba?lad??? gönüllü gazetecili?i ve yazarl??? ‘80’den sonra Gökyüzü, Yeni Ülke, 2000’e Do?ru, Evrensel Kültür, Gerçek dergilerinde ve Evrensel gazetesinde yazarak sürdürdü.

İlk şiir kitabı “Kaptanı Seyredenin Defteri.” “Günün Kapıları” adlı kitabıyla Behçet Aysan şiir ödülünü aldı. “Bakmak-Görmek” adlı deneme kitabını, görsel sanatları işe katarak yazdığı “Görünüş ve Gerçek” adlı çalışma izledi. O şimdi, çoğunlukla Atlas dergisi için yazdığı yazılar için, Türkiye’nin ve dünyanın Anadolu’sunda gezgin.

ESERLERİ

Şiir: Kaptanı Seyredenin Defteri, Günün Kapıları, Irak yakın Acı
Deneme-İnceleme Bakmak-Görmek, Görünüş ve Gerçek

Cevapla