Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar » Zehra İpşiroğlu

Zehra İpşiroğlu

zehraipsiroglu

Hatice Nazan-Mazhar ?evket ?p?iro?lu çiftinin k?z?d?r. Ortaö?renimini Avusturya Lisesi’nde; yüksek ö?renimini ?stanbul, Freiburg ve Berlin Üniversitelerinde Alman Dili ve Edebiyat? ile Felsefe bölümlerinde tamamlam??t?r. 1976 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat? Bölümü’ne ö?retim üyesi olarak girmi?tir. 1992 y?l?nda ayn? üniversitede Dramaturji ve Tiyatro Ele?tirmenli?i Anabilim Dal?’n? kurmu?tur. 1998 y?l?na kadar burada bölüm ba?kanl??? görevini sürdürmü?tür. 1998 y?l?ndan bu yana Almanya’da Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Türkçe Ö?retmenli?i Bölümü’nde ö?retim üyesi olarak çal??maktad?r.Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i bünyesinde Nazan ?p?iro?lu, Prof. Dr. Jale Baysal ve Prof. Dr. ?eyda Ozil’le birlikte yay?na haz?rlad??? yarat?c? e?itim ve ö?retim alan?nda yay?nlanan çe?itli imece kitaplar?n?n ve yurtd???nda yaz?n, tiyatro, e?itim üzerine ç?kan çe?itli inceleme yaz?lar?n?n ve çevirilerinin yan? s?ra, tiyatro, yaz?n, e?itim, çocuk ve gençlik yaz?n? üzerine çe?itli inceleme yaz?lar? ve çevirileri olan yazar?n; ayr?ca tiyatro oyunlar?, k?sa öyküleri, an? kitaplar? bulunmaktad?r.Prof. Dr. Zehra ?p?iro?lu Köln’de ya?amaktad?r.

Ödülleri 

Milliyet Sanat Film Öyküsü Yarışması : Birincilik Ödülü 1977

Milliyet Sanat Edebiyat Eleştirisi : Birincilik Ödülü 1987

Kültür Bakanlığı Tiyatro Araştırma ve İnceleme Ödülü : 1993 (Türkiyede Devrim adlı kitabıyla)

Orhan Kemal Öykü Yarışması Ödülü : 1997 (Gergedan Oyunu adlı kitabıyla)

Kültür Bakanlığı Eleştiri Ödülü: 1997 (Türkiyede Yeni Arayışlar kitabıyla)

Eserleri 

Tiyatroda Kültürler Arası Etkileşim (2008)

Çağdaş Türk Yazını (2007)

Yapıcılığın Gücü:Türkan Saylan’la Söyleşi (2006)

Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Yazınsal Metinlerin İşlevleri (2006)

Şimdiki Çocuklar Hala Harika (2005)

Gençler İçin Sorunlar&Çözümler (Nazan İpşiroğlu, Şeyda Ozil ve Oya Adalı ile birlikte-2005)

İzler (2004)

Tiyatroda Alımlama (2004)

Çağdaş Türk Yazını Yazın Öğrenimi İçin Temel Bir Kaynak (2004)

Bugünden Düne Dünden Bugüne (Nazan İpşiroğlu ile birlikte-2003

)Gençler İçin Nazım Hikmet Oyunları/Çalışma ve Malzeme Kitabı (2003)

Yollar, Yerler, Yüzler (2003)

Pinokyo Kral Übü’nün Ülkesinde (2003)

Yazma Uğraşı (Fakiye Çavuş ile birlikte-2003)

Düşünme Korkusu Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretmenin Temelleri (2002)

Çağdaş Türk Yazını 1 (2001)

Alımlama Boyutları ve Çeşitleri 2 Yazın (2001)

Yaratıcı Okuma (Nazan İpşiroğlu ile birlikte-2000)

Bir Kitap Hazırlıyoruz (Nazan İpşiroğlu ve Şeyda Ozil ile birlikte-1999)

2000’li Yıllara Doğru Tiyatro (1998)Eleştirinin Eleştirisi (1992)

Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim (1998)Konuşan Çınar (1998)

Çocuk Kültürü Edebiyat Tiyatro Medya (Nazan İpşiroğlu ile birlikte-1997)

Eğitimde Yeni Arayışlar Sorunlar, Seçenekler, Öneriler (1997)

Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme (1997)

Gergedan Oyunu (1997)

Tiyatroda Düşünsellik Dramaturgiye Giriş (1995)

Tiyatroda Yeni Arayışlar (1992)

Yazma Uğraşı (Nazan İpşiroğlu, Şeyda Ozil ve Jale Baysal ile birlikte-1991)

Çağdaş Kültürümüz (Nazan İpşiroğlu ile birlikte-1990)

Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitim (Nazan İpşiroğlu, Şeyda Ozil ve Jale Baysal ile birlikte-1989)

Tiyatroda Devrim (1988)

Uyumsuz Tiyatroda Gerçeklik (1978)

Çevirileri 

Yargıç ve Celladı – Friedrich Dürrenmatt (1987)İki Oyun

Hanrik Ibsen (Seniha Bedri Göknil ile birlikte-2006)Biyografi

Max Frish (1992)Bildirim

Vaclav Havel (1992)

Cevapla