Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar » İlknur Güntürk Kalıpçı

İlknur Güntürk Kalıpçı

ilknurkalipci

?lknur Güntürk Kal?pç? 1953 y?l?nda ?stanbul’da do?du. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Co?rafya Fakültesi Felsefe Tarihi bölümünü bitirerek, ayn? bölümde Asistan olarak göreve ba?lad?. Daha sonra e?inin tayini nedeniyle meslek hayat?na lise Felsefe Grubu ö?retmeni olarak devam etti. Mudanya Lisesi’nde de Felsefe Grubu ö?retmeni olarak görev yapt?.
1985 y?l?nda Milli E?itim Bakanl???n?n düzenledi?i “Atatürkçülük” e?itimini ba?ar?yla tamamlayan Kal?pç?, o günden bu güne yapt??? çal??malar?, uygulad??? de?i?ik bir metotla konferanslar halinde sunmaktad?r. 1997 y?l?nda ba?ar?l? çal??malar?ndan dolay? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara?t?rma Merkezi haberle?me üyeli?ine seçilmi?tir.

İlk araştırması “Atatürk Din ve Laiklik” tir. Daha sonra yirmi öğrenciyle birlikte sundukları “Atatürk ve Türk Kadını” konulu araştırmasını yapan Kalıpçı, en son olarak da Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini içeren “İçimizden Biri Atatürk” konferansını yurt içi ve yurt dışı her platformda sunmaktadır.
Yazdığı eserlerin gelirini sağlık ve eğitim alanlarına bağışlayan Kalıpçı’nın Uludağ Üniveristesi yayını “Her Yönüyle İnsan Atatürk”, Epsilon Yayınları “Özlemden Eyleme Doğru Atatürk” ve “Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk’ ile son kitabı ‘Espirileriyle İçimizden Biri Atatürk’ konulu kitapları bulunmaktadır.
Kalıpçı evli iki çocuk bir torun sahibidir.

Cevapla